Dù lực lượng quản lý thị trường cố gắng nhưng phương tiện, công cụ vừa yếu, vừa thiếu, trang thiết bị không đầy đủ nên hiệu quả chống buôn lậu không cao. Thậm chí thử phân bón cũng phải thử bằng miệng.

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng

Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng chiều 17/11, các đại biểu đặt nhiều câu hỏi liên quan tới công nghiệp hỗ trợ và trách nhiệm của Bộ liên quan tới phòng, chống hàng giả.

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng

Đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) nêu câu hỏi, trong khi nhiều mặt hàng người dân, doanh nghiệp trong nước sản xuất được, tiêu thụ không hết thì các mặt hàng này lại bị hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu làm ảnh hưởng. Trách nhiệm của Bộ Công thương tới đâu và Bộ cần bao nhiêu lực lượng để quản lý việc này.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) hỏi Thủ tướng, Phó Thủ tướng đều đã nhấn mạnh địa bàn nào có buôn lậu thì chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm nhưng hầu như chưa có ai bị cách chức? Bộ đã xử lý bao nhiêu trường hợp?”.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thừa nhận đây là vấn đề nhức nhối, các lực lượng quản lý đã cố gắng nhưng kết quả còn hạn chế.

“Cá nhân tôi cũng nhận trách nhiệm về hạn chế này”, ông Vũ Huy Hoàng nói.

Theo Bộ trưởng, dù ngành Công thương đã có nhiều cố gắng nhưng hiệu quả chưa cao do thị trường ngày càng phát triển mạnh, độ mở của nền kinh tế rất lớn nên giao thương hàng hóa với tỷ trọng ngày càng tăng. Đây là điều kiện khiến những phần tử xấu buôn lậu, đưa hàng vào trong nước. Dù lực lượng quản lý thị trường cố gắng nhưng phương tiện, công cụ vừa yếu, vừa thiếu, trang thiết bị không đầy đủ nên hiệu quả không cao.

“Đi kiểm tra mà thiếu trang thiết bị kiểm nghiệm, thiếu trang thiết bị để đánh giá chất lượng, thậm chí để có thể xác định chất lượng phân bón trên thị trường, ở khá nhiều nơi, anh em chi cục quản lý thị trường đã phải thử bằng miệng, dùng miệng để kiểm tra chất lượng của phân bón đó. Đây là hiện tượng có thật”, Bộ trưởng Công thương khẳng định.

Ngoài ra, Bộ trưởng Công thương cũng cho rằng tình trạng buôn lậu diễn ra còn do trong đội ngũ quản lý thị trường vẫn có tình tiêu cực, bao che cho hành vi sai phạm.