- “Tỏa sáng” là BST độc đáo của Thierry Vincienne vừa cho ra mắt tháng 5/2008. Đây được xem là sự sáng tạo đầy tính phá cách, dành cho thời trang công sở.