CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (HOSE: BSI) đăng ký mua và bán đồng thời 1,867,450 cp CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (HOSE: LGL).

BSI tiến hành giao dịch trên từ ngày 23/04 đến 31/05. Trước giao dịch, BSI nắm giữ 1,867,450 cp của công ty.