(Vitinfo) - Trong khi mọi việc trở nên không hoàn hảo với mẹ đẻ của mình thì vào thời điểm này, công chúa Britney Spears tiết lộ rằng, cô đang nhận được sự giúp đỡ từ mẹ người bạn trai cũ, Justin Timberlake.