Được xem là một trong những đơn vị cảnh sát cơ động lâu đời nhất châu Á, Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm cơ động (BRIMOB) của Cảnh sát quốc gia Indonesia được thành lập vào tháng 6/1945 với nhiệm vụ giải giáp vũ khí của quân đội phát xít Nhật chiếm đóng Indonesia, bảo vệ các nhà lãnh đạo quốc gia và bảo vệ an ninh cho thủ đô Jakarta.