Những năm đầu của thập niên 80, thị trường xe máy Ấn Độ có những bước khởi sắc và bắt đầu có dấu hiệu phát triển nhanh...Chi tiết...