Gần 1.000 cảnh sát Brazil đã triển khai một chiến dịch vây bắt lớn tại 7 bang và tại thủ đô nhằm vào 38 đối tượng bị tình nghi “rút ruột” các công trình của Chương trình Đẩy nhanh phát triển (PAC), dự án đầu tư lớn nhất do Tổng thống Lula da Silva khởi xướng trong nhiệm kỳ 2 của ông.