(Vietstock) – Mặc dù doanh thu quý 4 và cả năm 2010 của CTCP Bao bì Bỉm Sơn (HNX: BPC) đều tăng nhưng lợi nhuận lại đồng loạt sụt giảm.

Theo báo cáo kết quả hoạt động vừa công bố, doanh thu thuần quý 4 của BPC đạt 74.38 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2009 nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 2.18 tỷ đồng, giảm đến 38%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 575 đồng. Báo cáo cho thấy, doanh thu hoạt động tài chính trong quý của BPC giảm mạnh từ 2.23 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái xuống còn hơn 20 triệu đồng trong năm nay. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng vọt từ 290,209 đồng lên 3.38 tỷ đồng. Do vậy, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 3.15 tỷ đồng, giảm 22% so cùng kỳ. Kết thúc năm 2010, BPC đạt 244.08 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2009, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 39% so năm trước, đạt 8.95 tỷ đồng. Chỉ số EPS ở mức 2,356 đồng. Trong năm 2010, giá vốn hàng bán và chí phí tài chính đều tăng. Theo đó giá vốn háng bán tăng 20%, chiếm 217.57 tỷ đồng. Chi phí tài chính cnng tăng đột biến từ 860,743 đồng lên 3.81 tỷ đồng.