TT - Tự thân những đồi trà chập chùng ngút ngàn xanh ở xứ BLao đã là một bức tranh trác tuyệt. Nhưng trong ngóc ngách của "miền nhan sắc thiên nhiên" ấy là cả một thế giới mưu sinh lầm lũi...