(VnMedia)- Có thể những người đẹp này chẳng bao giờ làm thợ sửa xe hay rửa xe. Tuy nhiên, khi họ làm, coi chừng các trạm rửa xe, bảo dưỡng hay đại lý xe hơi sẽ thất nghiệp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vì sao...

Công Thường - tổng hợp