Tôi thấy trong bóng đá cái gì cũng đẹp, ngay cả những cú ngã của các cầu thủ cũng rất đẹp. Tôi thực sự lúng túng khi phân biệt giữa “bóng đá đẹp” và thứ bóng đá còn lại...