''Bong bóng" nổ dẫn tới hệ quả tất yếu là giá trị nhà đất ở sụt giá dần tới giá trị thực không có "bong bóng". Tình trạng này đang diễn ra rất mạnh ở TP.HCM, bắt đầu tại Hà Nội, sẽ tiếp tục xảy ra ở các TP khác và các khu vực khác".