Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC), những tháng cuối năm 2017 vẫn còn những yếu tố hỗ trợ để giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Bon yeu to ho tro giam lai suat cho vay nhung thang cuoi nam - Anh 1

Hiện lãi suất cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên ở mức 6,5%/năm. Đối với cho vay sản xuất kinh doanh thông thường, lãi suất ở mức 9,3-11%/năm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Trên thị trường 1, lãi suất tương đối ổn định so với tháng trước. Tính đến ngày 21/8/2017, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,7%, 6 tháng ở mức 5,68%, 12 tháng ở mức 6,8%, 12-36 tháng ở mức 7,07%, tương đương với mức lãi suất huy động trong tháng 7.