Nghề giáo ở nước ta luôn được coi là một nghề cao quý. Cùng nhìn lại những bức ảnh đẹp về nghề giáo xưa.

Boi hoi ngam bo anh cuc gia tri ve nghe 'go dau tre' xua - Anh 1

Ngày xưa, người thầy có vai trò rất lớn trong việc rèn luyện học trò không chỉ chữ nghĩa mà còn cả về đạo đức, lối sống.

Boi hoi ngam bo anh cuc gia tri ve nghe 'go dau tre' xua - Anh 2

Các gia đình thường yên tâm gửi con em mình cho thầy dạy dỗ và nhất mực theo ý kiến của thầy.

Boi hoi ngam bo anh cuc gia tri ve nghe 'go dau tre' xua - Anh 3

Người thầy có quyền dùng roi vọt để dạy trò.

Boi hoi ngam bo anh cuc gia tri ve nghe 'go dau tre' xua - Anh 4

Nghề giáo vốn từ xưa đã được coi là "nghề thanh sạch" nên hầu hết các người thầy xưa sống rất bình dị.

Boi hoi ngam bo anh cuc gia tri ve nghe 'go dau tre' xua - Anh 5

Học hành ngày xưa cũng rất vất vả, gian truân. Trong ảnh là quang cảnh trường thi Nam Định khoa thi năm Nhâm Tý (1912) với chòi canh và lều chõng của thí sinh.

Boi hoi ngam bo anh cuc gia tri ve nghe 'go dau tre' xua - Anh 6

Lớp học của một thầy giảng thuộc Hội Thừa sai Paris.

Boi hoi ngam bo anh cuc gia tri ve nghe 'go dau tre' xua - Anh 7

Những lớp học thời Pháp thuộc dần đổi mới cách dạy và học của giáo dục nước nhà.

Boi hoi ngam bo anh cuc gia tri ve nghe 'go dau tre' xua - Anh 8

Boi hoi ngam bo anh cuc gia tri ve nghe 'go dau tre' xua - Anh 9

Boi hoi ngam bo anh cuc gia tri ve nghe 'go dau tre' xua - Anh 10

Dòng thời gian có chảy trôi, nghề giáo xưa nay vẫn là một nghề cao quý. Đó là truyền thống hiếu học quý báu cần giữ gìn của dân tộc ta.