Ngày 13/11, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức lễ khai giảng khóa học Bồi dưỡng kiến thức Việt Nam cho người Hàn Quốc.