QĐND Online- Trong 2 ngày (từ 17 đến 18-1), UBND phường Bồ Đề (quận Long Biên, TP Hà Nội) tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh (cho đối tượng 5), bao gồm các đồng chí là trưởng các đoàn thể ở các phân xưởng, tổ đảng, đảng viên các chi bộ, khối phòng, ban trong toàn phường.

QĐND Online- Trong 2 ngày (từ 17 đến 18-1), UBND phường Bồ Đề (quận Long Biên, TP Hà Nội) tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh (cho đối tượng 5), bao gồm các đồng chí là trưởng các đoàn thể ở các phân xưởng, tổ đảng, đảng viên các chi bộ, khối phòng, ban trong toàn phường.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề, giới thiệu chuyên đề: “ Chiến tranh nhân dân Bảo vệ Tổ quốc XHCN”.

Mục đích của lớp học nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về đường lối quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng-an ninh; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và các biện pháp phòng, chống ở cơ sở… nhằm nâng cao nhận thức về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nội dung tập huấn tập trung vào 4 chuyên đề chính: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia và chuyên đề bổ trợ ( Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, một số vấn đề về phòng chống tội phạm xã hội)…

Giảng viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng (Đại học Quốc gia Hà Nội) báo cáo chuyên đề “ Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bồ Đề cho biết: “Theo qui định của trên, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối với các đảng viên thuộc (đối tượng 5), trực tiếp do cấp phường, xã tổ chức. Những năm gần đây, công tác này luôn được Đảng ủy, UBND phường chú trọng và tiến hành có nền nếp. Yêu cầu đặt ra của đợt bồi dưỡng kiến thức quốc phòng lần này là để các học viên nắm được những nội dung cơ bản, vận dụng những kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh ở cơ sở theo từng nhiệm vụ công tác”.

Điểm đáng lưu ý trọng đợt bồi dưỡng kiến thức quốc phòng của phường Bồ Đề lần này là địa phương đã chủ chương mở rộng đối tượng đến cả những cán bộ công chức chưa là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, người lao động, đoàn viên trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhất là những thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự nhưng chưa tham gia lực lượng dân quân tự vệ.

100% học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, tham gia viết thu hoạch đạt chất lượng tốt.

Trong quá trình học tập 100% các học viên tích cực nghiên cứu, thảo luận đề xuất những vấn đề này sinh trong thực tiễn, đồng thời viết bài thu hoạch bảo đảm chất lượng. Ban tổ chức lớp học đã cấp giấy chứng nhận học tập cho các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Tin, ảnh: ĐÔNG PHONG