Ngày 27.8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã gửi công văn đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các Sở Y tế, Sở Khoa học công nghệ, UBND quận Đống Đa, UBND phường Phương Mai làm rõ:

Lĩnh vực được cấp phép, chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA). Làm rõ việc cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, đăng ký hành nghề của các cá nhân trong tổ chức này, giấy phép hoạt động của Trung tâm OSCA.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đề nghị chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết các sai phạm về quy định khám chữa bệnh trên địa bàn TP.