Giadinh.net - Ngày 24/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã ký Quyết định số 631/QĐ-BYT chọn mẫu Logo của họa sĩ Nguyễn Đăng Phú (Hà Nội) đoạt giải Nhất cuộc thi sáng tác Logo Bộ Y tế làm Logo của Bộ Y tế sử dụng trong các hoạt động giao dịch, hành chính của Cơ quan Bộ Y tế.