VH- Ngày 24.3.2011, Bộ VHTTDL và Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương (LLPB VHNT TW) đã có buổi làm việc về tình hình triển khai Nghị quyết 23 - NQ/TW của Bộ Chính trị "Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT thời kỳ mới".

Chủ trì buổi làm việc có GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo TW, Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT TW; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Tiến Thọ và Thứ trưởng Lê Khánh Hải. Nhiều đề án đã triển khai đúng tiến độ Nhìn lại, trong thời gian ngắn vừa qua, Bộ VHTTDL phối hợp với các cơ quan chức năng đã xây dựng và hoàn thiện 4 đề án được đánh giá cao. Cụ thể Đề án 1 - Xây dựng và rà soát các chế độ chính sách đối với hoạt động VHNT và văn nghệ sĩ; chế độ tài trợ, đặt hàng đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật; chính sách khuyến khích sáng tác trong các hoạt động văn học nghệ thuật và thành lập Quỹ sáng tác. Đề án 2 là đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường VHNT. Đề án 3 - Xây dựng các chính sách thẩm định, quảng bá, thuế ưu đãi đối với các tác phẩm VHNT trong nước, chính sách thẩm định, quảng bá thuế ưu đãi đối với văn hóa phẩm của VN đưa ra nước ngoài và giới thiệu tinh hoa VHNT truyền thống, xây dựng và phát huy VHNT quần chúng... Và Đề án 4 trên cơ sở quy hoạch và rà soát, đánh giá lại các công trình hiện có, xây dựng kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm) từ năm 2010 - 2020. Ngoài ra, hiện Đề án 5 - xây dựng Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ đối với hoạt động văn hóa, VHNT đã được Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị ban hành. Đáng ghi nhận là bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 23 - NQ/TW, những hoạt động của Bộ VHTTDL đã mang đến những hiệu quả nhất định. Đơn cử như trên cơ sở đề xuất của Đề án 1, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 248/TTg - KGVX ngày 10.2.2010 đồng ý bổ sung 30 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội VHNT VN và các Hội VHNT chuyên ngành ở TW, địa phương trong năm 2010; đồng ý điều chỉnh tăng kinh phí giải thưởng VHNT hằng năm, trước hết là năm 2010 cho Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội VHNT VN và các Hội VHNT chuyên ngành ở TW. Ngoài ra, Bộ VHTTDL cũng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động khác như tổ chức 6 đợt Hội diễn sân khấu, ca múa nhạc chuyên nghiệp; Xây dựng đề án tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan sân khấu, ca múa nhạc chuyên nghiệp từ 2010 - 2020; Xây dựng ban hành thông tư hướng dẫn việc thẩm định tác phẩm điện ảnh trên truyền hình; Tổ chức nhiều cuộc vận động sáng tác và triển lãm về đề tài Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đề tài chiến tranh cách mạng, công nông nghiệp... Cùng tháo gỡ Ghi nhận những việc đã triển khai thực hiện của Bộ VHTTDL trong thời gian qua, Công văn số 244 - TB/BTGTW ngày 29.6.2009 của Ban Tuyên giáo TW nêu rõ: “Hoan nghênh Bộ VHTTDL trong thời gian ngắn đã nghiêm túc thực hiện, tích cực triển khai xây dựng đề án. Đề án đã rà soát, đánh giá trên diện rộng mặt được và mặt chưa được cũng như những bất cập về cơ chế chính sách liên quan đến chế độ, chính sách đối với hoạt động VHNT và văn nghệ sĩ hiện nay”. Ngược lại, Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các đề án thực hiện Nghị quyết số 23 - NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ VHTTDL cũng ghi nhận Hội đồng LLPB VHNT TW đã có những ý kiến mang tính định hướng trong công tác đào tạo cán bộ, đóng góp nhiều ý kiến trên các văn bản luật, nghị định do Bộ xây dựng để hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền, đặc biệt các đề án thực hiện Nghị quyết số 23 - NQ/TW của Bộ Chính trị mà Bộ được giao thực hiện. Dù vậy, để Nghị quyết số 23 - NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào đời sống VHNT một cách hiệu quả, thiết thực vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc ở phía trước. Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội VHNT VN khẳng định, để việc đầu tư sáng tạo, phổ biến VHNT sao cho có trọng điểm, không cào bằng mà lại có hiệu quả thực sự là một bài toán khó, trước mắt cần có quy chế hướng dẫn cẩn thận, đúng đắn. Trong khi đó, nhà biên kịch Lê Ngọc Minh - Phó cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ VHTTDL tỏ ra băn khoăn trước thực trạng đáng báo động của chiếu bóng lưu động cũng như sự thiếu hụt của mảng đề tài phim lịch sử hiện nay... Lẽ dĩ nhiên, việc xây dựng, ban hành và triển khai các đề án, văn bản quy phạm pháp luật là vấn đề tiên quyết dưới góc độ quản lý nhà nước nhưng để triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 - NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào đời sống VHNT một cách hiệu quả, thiết thực cần nhiều yếu tố khác. Nhà văn Hữu Ước - Ủy viên Hội đồng LLPB VHNT TW cho rằng không hẳn cứ được quan tâm, đầu tư thật nhiều tiền thì đương nhiên có tác phẩm hay, điều đó còn phụ thuộc vào tài năng, tâm lực... của các văn nghệ sĩ. Họa sĩ Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bộ VHTTDL nhìn nhận, Hội đồng LLPB VHNT TW cần có ý kiến quyết liệt, cụ thể và minh bạch hơn với nhiều vấn đề của đời sống VHNT như các cuộc tranh luận phê bình trên báo chí cần hạ hồi phân giải, các buổi nói chuyện hay hội thảo về các vấn đề VHNT ở các trung tâm văn hóa nước ngoài ở VN cũng cần có cách thức kiểm soát, định hướng... Phúc Nghệ