(TNO) Theo tin từ Bộ Tài chính ngày 5.12, Bộ vừa ban hành Thông tư số 134/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 24/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Theo thông tư này, quy định hiện hành về việc doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa được miễn thuế thu nhập trong 2 năm đầu và giảm thuế 50% trong 2 năm tiếp theo sẽ bị bãi bỏ.