Ngày 16-11, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã phê duyệt tiếp nhận Dự án "Hỗ trợ trang thiết bị cho Trung tâm phòng, chống thiên tai tại tỉnh Quảng Nam” với tổng giá trị 213.259,93 USD, do Bộ Tư lệnh Thái Bình dương - Hoa Kỳ tài trợ.

Mục tiêu của dự án là mua sắm, lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị cần thiết để phục vụ công tác phòng, chống thảm họa thiên tai ở Quảng Nam. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương - Hoa Kỳ cũng tài trợ Dự án xây dựng Trường THCS Phú Thịnh tại Thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh với tổng giá trị 608.818,45 USD để xây dựng trường học, bao gồm cả trang thiết bị cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học.

TẤN THÀNH