Chiều 25/6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua giữa 2 đơn vị (thuộc Cụm thi đua số 1- khối các đơn vị trực thuộc Bộ), nội dung như sau:

Có kế hoạch chỉ đạo lực lượng CSCĐ, lực lượng Cảnh vệ phối hợp tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của lực lượng Công an nhân dân. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đấu tranh chống mọi biểu hiện lệch lạc về quan điểm, suy thoái về đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" gắn với các phong trào thi đua trong lực lượng CAND… Giao ước thi đua nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao