(Chinhphu.vn) - 6 tháng cuối năm 2014, Bộ TTTT sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tích cực triển khai Đề án tái cơ cấu VNPT; thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình tại 5 thành phố lớn…

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Thúy Hà

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Bộ TTTT tổ chức ngày 7/7, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp, các sở TTTT tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

Các đơn vị thuộc Bộ, các sở TTTT cần tập trung rà soát những nhiệm vụ còn lại trong Chương trình công tác 2014 và có kế hoạch, biện pháp, giải pháp để tập trung thực hiện tốt.

Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, xuất bản, in, phát hành, đặc biệt là các ấn phẩm, trang thông tin điện tử có nội dung liên quan chủ quyền biên giới, biển, đảo và hình ảnh đất nước.

Cùng với đó, tích cực triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn VNPT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước đối với việc phát triển thị trường viễn thông bền vững, quản lý dịch vụ trên mạng Internet di động (OTT), thuê bao di động, quản lý đầu số tin nhắn...

Thứ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn cho biết, tính đến cuối tháng 6/2014, tổng doanh thu thuần bưu chính và viễn thông ước đạt 122.000 tỷ đồng, đạt khoảng 44% kế hoạch năm 2014.

Cũng trong 6 tháng, Bộ TTTT luôn quan tâm, tập trung vào nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực TTTT, đó là xây dựng và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2014-2015.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã chỉ đạo sát sao công tác chia tách giữa Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC và Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, chuyển Cục Bưu điện Trung ương thành đơn vị thuộc Bộ.

Thúy Hà