(VietNamNet)- 29/5/2008 Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đã trả lời trực tuyến về chủ đề “Hoạt động xuất bản, in, phát hành sách Việt Nam góp phần nâng cao dân trí, đổi mới và xây dựng đất nước”.