ICTnews - Ngày 24/3, Bộ TT&TT đã họp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) về việc triển khai thực hiện giai đoạn 3 Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, đến nay Bộ đã triển khai được 66 trong số 115 TTHC cần thực hiện phương án đơn giản hóa theo Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc khiến việc thực hiện Nghị quyết khó đạt được tiến độ thời hạn quy định. Trong đó phải kể tới không ít dự thảo Nghị định, Quyết định đã trình song chưa được Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt như Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông và Luật Bưu chính, Quyết định của Thủ tướng về quản lý hoạt động truyền hình trả tiền, quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi trực tuyến hoặc các Thông tư liên tịch đòi hỏi có sự phối hợp với các Bộ, ngành liên quan như các thủ tục liên quan đến cấp giấy phép ra phụ trương quảng cáo cần sửa đổi Thông tư 43/2003 của Bộ VHTT... Hiện Bộ TT&TT cũng đã thành lập Phòng Kiểm soát TTHC trực thuộc Văn phòng Bộ để giúp thực hiện chức năng kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo yêu cầu của Chính phủ. HM Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 36 ra ngày 25/3/2011.