Ngày 7 tháng 4 năm 2012, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã đến kiểm tra công trình thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 7 tháng 4 năm 2012, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã đến kiểm tra công trình thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam.

CôngThương - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban quản lý dự án và đơn vị tổng thầu thủy điện Sông Tranh 2 đã báo cáo với Bộ trưởng tình hình khắc phục hiện tượng thấm nước hạ nguồn qua đập của công trình.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng để khắc phục sự cố . Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu phải tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết để giải quyết triệt để các khiếm khuyết kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và tiêu chuẩn an toàn của công trình như được yêu cầu.