SGTT.VN - Tin từ bộ Tài chính cho hay, bộ trưởng bộ này là ông Vương Đình Huệ vừa phê bình cục Quản lý doanh nghiệp (thuộc bộ Tài chính), đơn vị thường trực ban chỉ đạo đề án tái cấu trúc doanh nghiệp.

Ông Huệ yêu cầu đơn vị này phải rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai đề án, đồng thời nếu có vướng mắc, khó khăn gì phải kịp thời báo cáo lãnh đạo bộ Tài chính để kịp thời chỉ đạo. Thực tế cục này tuy đã bước đầu thực hiện được một số việc nhưng vẫn còn “lúng túng” trong việc triển khai đề án trên.

Theo yêu cầu của lãnh đạo bộ Tài chính, nhiệm vụ của ban là phải nói rõ được sự cần thiết phải thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, trong đó phải xác định rõ mục tiêu, nội dung, phạm vi, các rủi ro và các giải pháp khắc phục… Đề án của bộ Tài chính mang tính định hướng chung để trên cơ sở đó từng tập đoàn, tổng công ty nhà nước xây dựng phương án cho đơn vị mình.

Tháng 9 vừa qua, Chính phủ đã thống nhất giao bộ Tài chính xây dựng đề án sắp xếp, tái cơ cấu đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.