Từ 14h40 hôm nay 16.11, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân "ngồi ghế nóng" trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Về việc xử lý các cán bộ sai phạm đã về hưu. Ông Tân cho biết tới đây Bộ sẽ rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật cán bộ, công chức để bổ sung những quy định về xử lý kỷ luật cán bộ hưu trí, “tạo hành lang pháp lý xử lý các trường hợp về sau”. Trong quá trình chưa sửa đổi thì có văn bản phù hợp với quy định pháp luật để xử lý các trường hợp trước mắt.