Tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định ngành cần tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm để giải quyết xử lý những vấn đề cấp bách, bức xúc và quan trọng mà thực tiễn đang đặt ra.

Bo truong Nguyen Ngoc Thien: Se tap trung giai quyet van de cap bach - Anh 1

Du khách nước ngoài thăm Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã nhận bàn giao công việc từ nguyên Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng ngoài những thành tựu đã đạt được, ngành vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế cần khắc phục và sẽ có nhiều vấn đề mới nảy sinh cần phải giải quyết. Do đó, Bộ trưởng khẳng định thời gian tới ngành cần xử lý, giải quyết tốt những vấn đề về quản lý nhà nước của ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, ngành cần tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm để giải quyết xử lý những vấn đề cấp bách, bức xúc và quan trọng mà thực tiễn đang đặt ra.

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm của ngành. Đặc biệt về văn hóa, cần chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách tốt đẹp...

Ngành phải có những biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, có giải pháp cụ thể, thiết thực để ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội, khắc phục những hạn chế của con người Việt Nam. Cùng với đó, ngành đúc kết, xây dựng và từng bước hình thành những giá trị chuẩn của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Về du lịch, lĩnh vực được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, liên quan mật thiết đến thương hiệu, hình ảnh đất nước, cần tập trung phát triển theo chiều sâu, chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả bền vững. Du lịch cần những nỗ lực thực sự để cải thiện và xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam chất lượng, an toàn, thân thiện, rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực.

Phấn đấu đến năm 2020, du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 11-12% và đến năm 2020 đạt 12-13 triệu lượt khách quốc tế, 48-50 triệu lượt khách nội địa.

Cũng tại buổi lễ, nguyên Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh bày tỏ trong hai nhiệm kỳ ông đảm nhận chức vụ Bộ trưởng, các hoạt động của ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định được vai trò, vị trí, tính ưu việt của quản lý đa ngành.

Ông Hoàng Tuấn Anh mong muốn tân Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện sẽ tiếp tục giữ vững nề nếp, kỷ cương, thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án trên các lĩnh vực hoạt động của ngành đã được phê duyệt, đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình phát triển mạnh mẽ và đạt các mốc quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cả nước...

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định với vai trò, vị trí lãnh đạo ngành, ông sẽ cùng Ban lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.