Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, các con số 300, 400 hay 500 điều kiện, giấy phép con được thống kê không quan trọng bằng việc, thời gian tới bộ có cải cách hay không, bao nhiêu thủ tục sẽ tiếp tục được gỡ bỏ.

Theo đánh giá của phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), đến nay toàn ngành Công Thương vẫn còn tồn tại khoảng 1.216 điều kiện kinh doanh và như vậy sẽ cản trở việc huy động phát triển nguồn lực, sản xuất. Do vậy cả hai đơn vị này đều kiến nghị bộ Công Thương tiếp tục cải cách hành chính, cắt giảm tiếp các thủ tục, trong đó có việc bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh đối với mặt hàng khí, gạo, rượu và dịch vụ logistics.

Bo truong Cong Thuong: Cat giam toi da thu tuc, go kho cho doanh nghiep - Anh 1

Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, gỡ bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết cho doanh nghiệp.

Văn phòng bộ Công Thương cho biết, tại cuộc họp chiều 5/9, bộ trưởng Trần Tuấn Anh quán triệt rằng kết quả khảo sát của VCCI cũng như CIEM có cơ sở và xuất phát từ thực tế, do vậy, các đơn vị không nên bàn chuyện đúng sai và phản biện lại các số liệu nghiên cứu. Các con số 300, 400 hay 500 điều kiện, giấy phép con được thống kê không quan trọng bằng việc, thời gian tới bộ có cải cách hay không, bao nhiêu thủ tục sẽ tiếp tục được gỡ bỏ.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu, trước mắt, các đơn vị cần phải rà soát ngay các thủ tục, điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm trong thời gian vừa qua đã phát huy hiệu quả như thế nào. Từ đánh giá cụ thể kết quả đã làm được, các đơn vị cần nhanh chóng rà soát lĩnh vực mình quản lý để tiếp tục gỡ bỏ các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, trên cơ sở chỉ giữ lại các điều kiện cần thiết, tiến tới mục tiêu chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Cái gì có thể tháo gỡ, cắt bỏ được ngay thì cần cắt bỏ ngay. Cái gì chưa cắt bỏ ngay được thì nghiên cứu giải pháp phù hợp.

“Quan điểm của chúng ta là làm một cách triệt để, khách quan và công tâm nhất. Chúng ta cải cách không phải vì bộ Công Thương mà là vì doanh nghiệp và tiến tới mục đích xa hơn là vì xã hội, đại bộ phận dân chúng. Một khi doanh nghiệp còn phàn nàn, người dân còn kêu than, tức là nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành”, bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Bộ trưởng Công Thương cũng cho rằng, việc cải cách hành chính cần dựa trên tinh thần cầu thị, cải thiện môi trường kinh doanh.

Được biết, trước ngày 14/9, các đơn vị thuộc bộ Công Thương sẽ phải gửi bản tổng hợp báo cáo kế hoạch cải cách hành chính báo cáo Bộ trưởng xem xét và cùng với tổ công tác của Bộ tiến hành rà soát và có các quyết định cắt giảm cụ thể.

Các đơn vị sẽ tiến hành rà soát các thủ tục điều kiện kinh doanh, sản xuất trên tất cả các lĩnh vực mà bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý trên cơ sở chuyển đổi phương thức quản lý Nhà nước từ nặng về tiền kiểm để chuyển dần sang hậu kiểm. Điều kiện gia nhập thị trường theo các cam kết quốc tế dành cho doanh nghiệp FDI. Đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 7 luật Đầu tư 2014. Công tác quản lý Nhà nước khi chuyển đổi phương thức quản lý Nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

“Điểm khác biệt lần này, đích thân Bộ trưởng sẽ chịu trách nhiệm giám sát công tác cải cách hành chính” – bộ Công Thương cho biết.

Thiên Di