Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Cao cấp Singapore - Ngài Goh Chok Tong sẽ thăm Việt Nam từ 10-15/12/2007.