Nhân dịp Báo Công Thương phát hành số đầu tiên từ ngày 1 tháng 4 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã gửi thư chúc mừng đến toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và bạn đọc Báo Công Thương.