ANTT.VN - Ngoài lịch tiếp công dân thường xuyên của Bộ Công Thương được thực hiện trong các ngày làm việc của cơ quan Bộ, định kỳ vào ngày thứ 6 tuần thứ 3 của mỗi tháng Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh sẽ trực tiếp tiếp công dân.

Bo truong Bo Cong Thuong se tiep dan dinh ky 1 ngay/thang - Anh 1

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh sẽ tiếp dân vào ngày thứ 6 tuần thứ 3 của mỗi tháng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký Quyết định số 440/QĐ-BCT Ban hành Quy chế quy định về trách nhiệm tiếp công dân, việc tổ chức và hoạt động tiếp công dân của Bộ Công Thương và của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Theo đó, việc tiếp công dân thường xuyên của Bộ Công Thương được thực hiện trong các ngày làm việc của cơ quan Bộ (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, Tết) tại Phòng Tiếp công dân trong khuôn viên trụ sở của Bộ. Thanh tra Bộ là cơ quan thường trực tiếp công dân của Bộ.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cũng sẽ tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một ngày vào ngày thứ 6 tuần thứ 3 của tháng. Trường hợp Bộ trưởng đi vắng sẽ ủy quyền cho một Thứ trưởng tiếp công dân thay cho Bộ trưởng.

Trường hợp khi xét thấy khẩn thiết, Bộ trưởng sẽ bố trí tiếp công dân ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ. Thanh tra Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng theo dõi, giải quyết các công việc trong quá trình tiếp công dân và báo cáo định kỳ tới Lãnh đạo Bộ cùng Thanh tra Chính phủ về tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định trước ngày 15 của tháng cuối các quý.

Theo Bộ Công thương, mục đích của công tác tiếp công dân là nhằm lắng nghe, tiếp nhận các thông tin, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp ý kiến của công dân về những hành vi vi phạm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ khi đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo quy định của pháp luật.

PV