Chương trình bổ trợ kiến thức văn hóa lớp 12 là một chương trình rất có ích, phù hợp với đối tượng là những học sinh lớp 12 như chúng em, vậy xin Ban biên tập cho em biết, chương trình được phát sóng khi nào và cho em biết thêm chút thông tin về chương trình? (doanthiminhnguyet_1991@yahoo.com.vn)