TTO - Bộ Tài nguyên & môi trường và ĐH Quốc gia Hà Nội vừa ký một quy chế phối hợp trong việc đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, khí tượng - thủy văn…