Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 05 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ.

Bo Tai chinh tang cuong ky luat khi thi hanh cong vu - Anh 1

Thông tin đáng lưu ý là Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu đơn vị để xảy ra việc công viên chức có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan.

Đối với những vị trí công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, trong thực thi công việc, công chức phải tôn trọng, tận tụy, tạo điều kiện giải quyết khó khăn vướng mắc, không hách dịch, nhũng nhiễu, nghiêm cấm lợi dụng vị trí, công việc được giao để mưu lợi cá nhân. Ngoài ra, nghiêm cấm sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, ngày trực; không đánh bạc dưới mọi hình thức.

Hồng Sương