Mức thu phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm được Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 70 nghìn đồng xuống còn 30 nghìn đồng/hồ sơ.

Bo Tai chinh de xuat giam muc thu phi dang ky thong bao ve xu ly tai san bao dam - Anh 1

Ngày 5/9, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 202/2016/TT-BTC.

Công văn cho biết, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm. Cụ thể, dự thảo Thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm từ 70.000 đồng xuống 30.000 đồng/hồ sơ; giảm mức thu phí cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm từ 30.000 đồng xuống 25.000 đồng/trường hợp.

Tại công văn, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Tư pháp cung cấp số thu bị giảm khi điều chính giảm mức phí như dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 202/2016/TT-BTC.

Trước đó, ngày 09/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 75/NQ-CP về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2017. Tại điểm 9 Nghị quyết số 75/NQ-CP có nội dung: Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có các cơ quan, đơn vị đang cung cấp dịch vụ công và thu phí thống nhất mức giảm phí liên quan đến chi phí của doanh nghiệp, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Cũng trong ngày 5/9, Bộ Tài chính có công văn gửi đến các bộ, cơ quan ngang bộ; VCCI; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 245/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Cụ thể, dự thảo Thông tư điều chỉnh giảm 05% mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp số thu bị giảm khi điều chính giảm mức phí như dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 245/2016/TT-BTC.

Lan Trần