Bộ Tài chính vừa đề nghị Văn phòng Chính phủ có ý kiến với thành phố Hải Phòng cần xem xét mức thu cho phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp.

Cho rằng trong điều kiện hiện nay, mức thu cần đảm bảo tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, Bộ Tài chính đã đề nghị Văn phòng Chính phủ có ý kiến với thành phố Hải Phòng cần xem xét mức thu cho phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp.

Bo Tai chinh de nghi xem xet lai muc thu phi tai cang bien Hai Phong - Anh 1

Nhiều doanh nghiệp phản đối mức thu phí tại cảng biển Hải Phòng

Trước kiến nghị của Hiệp hội bông sợi Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam về việc dừng thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, cung ứng dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng, Bộ Tài chính mới đây đã có công văn phúc đáp.

Bộ Tài chính khẳng định, căn cứ các quy định, việc quyết định thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng là bảo đảm cơ sở pháp lý, phù hợp với quy định của Luật phí, lệ phí và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về các khoản phí, phí này được dùng để bù đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng cải tạo công trình hạ tầng trong khu vực cửa khẩu và mức phí tùy theo tình hình của từng địa phương.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, trước khi trình Hội đồng nhân dân duyệt mức phí, các địa phương có cảng biển cần tham khảo các địa phương có cửa khẩu biên giới để đảm bảo tương đồng, phù hợp.

Trong thời gian qua, một số địa phương như Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn... dần triển khai thực hiện thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác trong khu vực kinh tế cửa khẩu.

Từ khi triển khai Luật phí, lệ phí, Hải Phòng là địa phương đầu tiên quy định thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác trong khu vực kinh tế cửa khẩu đường biển.

Bộ Tài chính đánh giá, qua nội dung công văn của các hiệp hội, doanh nghiệp phản ánh thì vấn đề vướng mắc chủ yếu là ở mức thu. Các doanh nghiệp cho rằng, mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng là cao.

Trên tinh thần Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35, Bộ Tài chính đã đề nghị Văn phòng Chính phủ có ý kiến với thành phố Hải Phòng cần xem xét mức thu cho phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp để từ đó báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố cân nhắc điều chỉnh mức thu. Đồng thời, đảm bảo lưu thông phương tiện được thông suốt thuận lợi, tránh việc ách tắc các phương tiện ra vào cảng, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Bởi theo quan điểm của Bộ Tài chính, trong điều kiện hiện nay, mức thu cần đảm bảo tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam như tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 19, Nghị quyết 35./.

Theo Bích Diệp/Dân trí