Một nghiên cứu của Đại học Copenhagen, phân tích dữ liệu của 67 cuộc nghiên cứu khác, đã cho kết quả bất ngờ: Không có bằng chứng thuyết phục rằng vitamin A và E có tác dụng tăng sức đề kháng cho cơ thể, trái với những gì chúng ta vẫn nghĩ về công dụng tuyệt vời của vitamin với sức khỏe.