(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3509, bổ sung 11,141 tỷ đồng từ ngân sách thành phố (nguồn từ đấu giá quyền sử dụng đất) cho huyện Mê Linh để thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới tại các xã Tiến Thắng, Tráng Việt, Chu Phan, Vạn Yên, Đại Thịnh, Thanh Lâm.

Đây là nguồn kinh phí cấp lại tiền đấu giá đất của các xã đã nộp điều tiết về ngân sách cấp thành phố để các xã thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2014. Theo đó, số tiền được phân bổ cho xã Tiến Thắng gần 5,4 tỷ đồng, Tráng Việt hơn 3,2 tỷ đồng, Chu Phan 491 triệu đồng, Vạn Yên 787 triệu đồng, Đại Thịnh 669 triệu đồng, Thanh Lâm 609 triệu đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã trên bảo đảm theo quy định...