GD&TĐ - Ngày 7/11, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao quyết định khen thưởng các nhà giáo quân đội được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2016.

Bo Quoc phong khen thuong cac tan Giao su, pho Giao su - Anh 1

Trung tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Cùng dự có Trung tướng Phạm Hồng Hương - Phó tổng Tham mưu trưởng.

Năm 2016 này, Bộ Quốc phòng có 56 nhà giáo đạt chuẩn chức danh GS, PGS (trong đó có 4 GS, 52 PGS). Tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phan Văn Giang đã trao bằng khen và chúc mừng các nhà giáo vừa được Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 và khẳng định: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các nhà khoa học là những người góp phần quyết định trực tiếp đến chất lượng giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phan Văn Giang cho biết: Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp. Những năm qua, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và NCKH trong quân đội luôn chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lập được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Để đáp ứng yêu cầu GD-ĐT và NCKH trong quân đội thời gian tới, đồng chí yêu cầu đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, GS, PGS trong quân đội cần tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng với chức danh GS, PGS Nhà nước đã công nhận. Mỗi nhà giáo cần phấn đấu là một tấm gương mẫu mực, mô phạm, tiêu biểu của từng cơ sở đào tạo, cơ quan nghiên cứu nơi mình công tác. Các GS, PGS cần tích cực bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ, đặc biệt là chăm lo nhiều hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực, giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên, đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ nhằm bồi dưỡng, tạo nguồn kế cận, đáp ứng nhiệm vụ đào tạo và NCKH.

Các nhà trường quân đội cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhất là về trình độ, năng lực và tay nghề sư phạm, phát huy vai trò, kinh nghiệm của đội ngũ nhà giáo đã qua chiến đấu, có chức danh khoa học, tâm huyết với nghề nghiệp. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, chuyên gia đầu ngành có số lượng, cơ cấu hợp lý và chất lượng ngày càng cao, góp phần đưa sự nghiệp GD-ĐT và NCKH của quân đội phát triển mạnh mẽ, vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...