Đúng 10 giờ 10 phút sáng nay, Đại hội bỏ phiếu bầu các ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12.

-

Ông Nguyễn Thế Trung, Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành phiên bỏ phiếu thông báo, đã có 1.510 phiếu phát ra và không có đại biểu nào vắng mặt.

Bo phieu bau uy vien Trung uong khoa moi - Anh 1

Bo phieu bau uy vien Trung uong khoa moi - Anh 2

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng bỏ phiếu

Đoàn Chủ tịch Đại hội tiến hành bỏ phiếu đầu tiên, sau đó đến Đoàn thư ký và các đoàn đại biểu.

Hòm phiếu được chia làm hai hòm: ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết.

Danh sách bầu cử được Đại hội thống nhất chốt tại phiên họp cuối ngày hôm qua, gồm 220 ứng viên ủy viên chính thức và 26 ứng viên ủy viên dự khuyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử chính thức tại hội trường, chọn ra 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết của Ban chấp hành TƯ khóa 12.

Bo phieu bau uy vien Trung uong khoa moi - Anh 3

Tổng bí thư và Chủ tịch nước bỏ phiếu

Ngay sau khi công tác bỏ phiếu diễn ra, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố tại Đại hội vào chiều nay.

Bo phieu bau uy vien Trung uong khoa moi - Anh 4

Trước đó, trong phiên họp đến tối muộn hôm qua, Đại hội đã biểu quyết đồng ý cho tất cả 29 ứng viên đề cử bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới xin rút được rút.

Trong đó các ứng viên ủy viên chính thức là các ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng…

Xuân Linh - Chung Hoàng - Ảnh: Phạm Hải