Mới đây, Bộ NN-PTNT đã có công văn gửi Sở Nội vụ các tỉnh, thành. Theo Bộ NN-PTNT: Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y là cơ quan trực thuộc các Chi cục quản lý chuyên ngành của Sở NN-PTNT, thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước chuyên ngành...

Bo NN-PTNT len tieng ve viec sap nhap cac don vi chuyen nganh - Anh 1

Trạm Thú y Văn Chấn kiểm tra các thủ tục vận chuyển gia súc

Hiện nay nhiều tỉnh đang tiến hành cải cách bộ máy, cải cách chế độ công vụ công chức, tiến tới tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, trong đó chuyển các Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y trực thuộc UBND huyện, sau đó sáp nhập với một số đơn vị ở cơ sở thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện.

Mới đây, Bộ NN-PTNT đã có công văn gửi Sở Nội vụ các tỉnh, thành. Theo Bộ NN-PTNT: Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y là cơ quan trực thuộc các Chi cục quản lý chuyên ngành của Sở NN-PTNT, thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước chuyên ngành được quy định tại Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Luật Thú y và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh và Thông tư liên tịch số 14/TTLT-BNNPTNT-BNN ngày 25/3/2015 của Bộ NN-PTNT và Bộ Nội vụ…

Các Trạm này có nhiệm vụ thực thi pháp luật, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về thú y, bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm nông sản, quản lý phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, quản lý chất lượng vật tư phục vụ sản xuất trồng trọt, chăn nuôi… Các Trạm này đang phù hợp với nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước chuyên ngành nông nghiệp và đã được luật pháp quy định.

Bo NN-PTNT len tieng ve viec sap nhap cac don vi chuyen nganh - Anh 2

Phun thuốc khử trùng xe chở lợn giống vào địa bàn

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp không có chức năng quản lý và thực thi pháp luật chuyên ngành. Việc chuyển các Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y về huyện quản lý và tổ chức thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp là trái với quy định của pháp luật. Bộ NN-PTNT đề nghị các địa phương có chủ trương trên cần xem xét lại.