(PL&XH)-Thời gian này ở Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), người ta xầm xì về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc VCCI vào chức danh Tổng thư ký VCCI (TTK).

Tại VCCI chức danh TTK có vai trò hết sức quan trọng, là đầu mối, "cánh tay phải" của Chủ tịch VCCI, chịu trách nhiệm chính trong tổ chức, điều phối các hoạt động của VCCI và phát triển doanh nghiệp. Đương nhiên, để được giao nhiệm vụ là TTK, theo lẽ thường thì bà Hằng phải là người được đánh giá cao và đã thể hiện, chứng thực tài năng, đạo đức hơn người của mình.

Bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng Thư ký VCCI. Ảnh: Báo Công lý

Thực tế là Chủ tịch VCCI, ông Vũ Tiến Lộc đã thừa nhận những phẩm chất ấy của bà Hằng, thông qua Quyết định 1609/PTM-TCCB ngày 15-7-2011 bổ nhiệm bà làm TTK của VCCI. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, lựa chọn của Chủ tịch VCCI bổ nhiệm bà Hằng lại vi phạm những quy định, quy chế của chính... VCCI.

Việc bắt đầu từ ngày 14-7-2011, tại Hội nghị Ban chấp hành VCCI lần thứ 7, khóa 5, bà Hằng được giới thiệu là ứng cử viên HĐQT VCCI với tư cách thay thế đại biểu đại diện cho một doanh nghiệp.

Thực tế, thời điểm đó đại biểu này đã không còn làm việc tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, VCCI lại không thực hiện thủ tục bổ sung ứng cử viên tại đề án các chức danh chủ chốt, mà thực hiện luôn việc giới thiệu bà Hằng - vốn không phải người của doanh nghiệp - để thay thế. Do đó, bà Hằng đã "trúng cử" vào vị trí Ủy viên HĐQT VCCI theo đúng lối mà nhiều người gọi là "cửa hậu".

Dĩ nhiên, cách giới thiệu này là vi phạm quy định của chính VCCI. Cụ thể, Điều 19 Điều lệ VCCI quy định: "Người được cử thay thế chỉ được công nhận là thành viên HĐQT với sự chấp thuận của ít nhất 2/3 số thành viên HĐQT". Nhưng thực tế đại hội này chỉ có 39/77 đại biểu tham dự (gồm cả các đại diện đi thay, không có tư cách đại biểu) - tức là chưa đủ 50% số đại biểu theo yêu cầu để đại hội được tiến hành, chứ chưa bàn tới việc bầu các chức danh.

Còn theo mục 4, Điều 12 Điều lệ VCCI thì hội viên của VCCI có quyền "Được đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT của phòng nếu là hội viên chính thức, hội viên thông tấn".

Thực tế, bà Hằng chưa phải là hội viên của VCCI. Có nghĩa, bà Hằng chưa đủ điều kiện cần để được ứng cử vào VCCI, chứ chưa bàn tới việc bổ nhiệm vào những chức danh khác, bao gồm cả chức danh TTK? Như vậy, việc giới thiệu ứng cử viên và bầu bà Hằng là vi phạm điều lệ của chính VCCI?

Cần nói rõ, do chưa là hội viên VCCI, vào danh sách ứng cử theo "vé vớt", nên bà Hằng chưa bao giờ có tên trong danh sách quy hoạch cán bộ của VCCI. Cơ quan này cũng chưa bao giờ làm thủ tục cần thiết để đưa bà Hằng vào diện cán bộ được quy hoạch cho các chức danh chủ chốt. Như vậy thì khó có thể nói sự lựa chọn bà Hằng vào vị trí TTK VCCI là một quyết định đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác.

Trả lời báo chí, bà Hằng cho biết: Điều lệ VCCI không qui định phải là hội viên của VCCI thì mới được bầu vào Ban chấp hành và đương nhiên bà đủ tiêu chuẩn!? (Có lẽ điều này bà Hằng đã nhầm, vì Điều 12, Điều lệ VCCI đã nói rõ như đã trích dẫn ở trên và thực tế Ban chấp hành của VCCI có 77 thành viên và đều là hội viên của VCCI).

Ngoài ra bà Hằng còn khẳng định: Việc qui hoạch cán bộ chủ chốt, VCCI mới chỉ làm được từ Phó TTK trở xuống, còn từ TTK trở lên thì chưa làm được, rồi "chốt" lại: Việc qui hoạch cán bộ theo qui định là vô cùng khó khăn, nói chung VCCI chưa có qui hoạch gì cả, không khả thi. Về việc cuộc họp Ban chấp hành VCCI để bầu bà Hằng chỉ có có 39/77 thành viên (không hợp lệ để tiến hành bầu như nói ở trên), bà Hằng "đổ lỗi": Từ xưa đến nay, họp ở VCCI không bao giờ đầy đủ, những người dù không đi họp nhưng vẫn nói miệng là chúng tôi đồng ý và chấp hành nghị quyết của Ban chấp hành (!?).

Chúng tôi tôn trọng sự giải thích dĩ nhiên là theo quan điểm cá nhân của bà Hằng, nhưng nếu điều đó là sự thật thì thông qua việc bổ nhiệm bà Hằng, đã "vỡ" ra nhiều điều về chuyện qui hoạch, qui trình bổ nhiệm nhân sự ở VCCI. Và nếu VCCI khăng khăng cho rằng bổ nhiệm bà Hằng là đúng thì có lẽ Điều lệ VCCI cần thay đổi một số điều để "phù hợp với thực tế" hoặc cần phải làm sáng tỏ, tránh "mù mờ" trong điều khoản dẫn tới nghi kỵ, nói xấu, gây mất đoàn kết trong nội bộ VCCI, nơi được coi là "ngôi nhà" của các DN Việt Nam.

Trước những lình xình xung quanh việc bổ nhiệm TTK VCCI, ngày 31-10-2011, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 7670/VPCP-TH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Yêu cầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kiểm tra sự việc, nếu đúng, có biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-11-2011.

Phong Anh