GiadinhNet - Đây là trả lời của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trước ý kiến “những người làm vận tải rất bất ngờ và chưa chuẩn bị tâm lý, tài chính để thực hiện Nghị định của Chính phủ về phí Bảo trì đường bộ” của Hiệp hội vận tải TP Hà Nội đưa ra cuối tháng 3 vừa qua.

Theo Bộ GTVT, phí sử dụng đường bộ đã có trong danh mục phí, lệ phí do UBTVQH ban hành từ năm 2001. Ảnh: Chí Cường

Tại văn bản số 2830/BGTVT-TC ngày 13/4 trả lời kiến nghị của Hiệp hội vận tải TP Hà Nội, Bộ GTVT cho biết hiện nay chỉ có Phí sử dụng đường bộ, không có phí Bảo trì đường bộ như trong kiến nghị của Hiệp hội vận tải.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, phí sử dụng đường bộ đã có trong danh mục phí, lệ phí do UBTVQH ban hành ngày 28/8/2001. Phí sử dụng đường bộ hiện đang được thu qua trạm thu phí theo thông tư của Bộ Tài chính. Thực hiện Luật Giao thông đường bộ năm 2008, từ năm 2009 Bộ GTVT đã xây dựng dự thảo Nghị định Quỹ bảo trì đường bộ.

Ngày 13/3/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định Quỹ bảo trì đường bộ được thực hiện theo Luật Giao thông đường bộ 2008 và triển khai theo đúng trình tự, thủ tục quy định, không có yếu tố bất ngờ như kiến nghị của Hiệp hội vận tải TP Hà Nội. Cũng theo ông Trường, Nghị định Quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/6/2012. Hiện nay Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn, sẽ xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương có liên quan trước khi ban hành.

Về kiến nghị liên quan đến Phí lưu thông nội đô, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ và phí ô tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm mới ở giai đoạn đầu đề xuất bổ sung tên vào Danh mục phí, lệ phí. Bộ GTVT hiện cũng chưa có đề xuất thu ngay hai loại phí này, thời gian thu phải xem xét cụ thể cho phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước.

Với đề nghị “đưa loại hình taxi vào loại hình vận tải hành khách công cộng để địa phương quản lý quy hoạch có kế hoạch, đầu tư điểm đỗ, bến bãi, ưu đãi với các loại phí”, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi là một loại hình vận tải hành khách công cộng có lịch trình và hành trình theo yêu cầu của hành khách. Cước tính theo đồng hồ tính tiền, đối tượng phục vụ theo yêu cầu của cá nhân chứ không phải là đối tượng được ưu đãi. Do đó loại hình này cũng được phát triển như các loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô khác. Hiện nay chỉ có loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt là được xem xét, ưu tiên phát triển.

Lê Minh