ANTT.VN – Mới đây, Bộ GTVT đã ký quyết định về việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ để chuyển Công ty TNHH MTV Vận hành và bảo trì đường cao tốc VN ( VEC-O&M) thuộc Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN ( VEC) thành công ty cổ phần.

Theo quyết định, điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ để chuyển Công ty TNHH MTV Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thành Công ty cổ phần với vốn điều lệ là 10.725.000.000 đồng, tương ứng với 1.075.200 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng.

Bo GTVT: Chuyen VEC O&M thanh Cong ty co phan - Anh 1

Bộ GTVT đã ra quyết định chuyển VEC O&M thành công ty cổ phần

Trong đó, Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam nắm giữ 874.108 cổ phần, giá trị theo mệnh giá 8.741.080.000 đồng, tương ứng tỷ lệ nắm giữ 81,30% vốn điều lệ.

Cổ phần ưu đãi bán cho người lao động là 34.400 cổ phần, giá trị theo mệnh giá 344.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ nắm giữ 3,20% vốn điều lệ. Trong đó: Cổ phần người lao động mua theo số năm làm việc trong khu vực nhà nước là 31.000 cổ phần, giá trị theo mệnh giá 310.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ nắm giữ 2,88% vốn điều lệ.

Cổ phần người lao động mua theo số năm cam kết làm việc tại Công ty cổ phần là 3.400 cổ phần, giá trị theo mệnh giá 34.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ nắm giữ 0,32% vốn điều lệ.

Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường là 166.692 cổ phần, giá trị theo mệnh giá 1.666.920.000 đồng, tương ứng tỷ lệ nắm giữ 15,50% vốn điều lệ.

Quyết định nêu rõ, ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty cổ phần Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam đăng ký lưu ký cổ phần tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom theo đúng quy định pháp luật về chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/10/2016.

T.D