(Chinhphu.vn) - Học sinh Nguyễn Thu Hà (Hà Nội) đã đạt giải Nhì trong Hội thi nghiên cứu khoa học 2013 do Bộ Giáo Dục và Đào tạo tổ chức nên thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học, cao đẳng. Học sinh Hà đã nộp hồ sơ vào các trường đại học và chờ kết quả công bố trước ngày 30/6/2014 đối với diện tuyển thẳng.

Học sinh đoạt giải quốc gia được tuyển thẳng vào... Đối tượng được tuyển thẳng vào đại học

Theo phản ánh của học sinh Hà, đầu tháng 7/2014, một số trường đại học thông báo yêu cầu nộp bổ sung báo cáo đề tài vào hồ sơ mặc dù theo quy định tuyển sinh không yêu cầu. Học sinh Hà đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp về vấn đề này.

Về vấn đề học sinh Hà phản ánh, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy quy định về tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia và đoạt giải hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức như sau:

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.

Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải khuyến khích trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào cao đẳng theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.

Tại Công văn số 1815/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 8/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng đã quy định đối với thí sinh đoạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức có nội dung: “Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải”.

Vì vậy, để việc tuyển thẳng vào các ngành học phù hợp với kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật, các trường đại học, cao đẳng phải biết được nội dung lĩnh vực mà học sinh nghiên cứu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: tuyển thẳng đại học