(PL)- Ngày 23-6, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các tỉnh, TP, các trường đại học, cao đẳng giới thiệu ứng cử viên chức danh thứ trưởng Bộ Giáo đục và Đào tạo (GD-ĐT) thay ông Trần Văn Nhung.