Ngay sau khi công bố dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục (CLPTGD), Bộ GD&ĐT đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà giáo và dư luận xã hội, trong đó nhiều ý kiến cho rằng, CL còn thiếu cơ sở khoa học, chưa thuyết phục, số liệu đưa ra cảm tính. Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã "giải trình" cơ sở xây dựng bản chiến lược này.