Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị, tập đoàn, tổng công ty... thuộc ngành Công Thương thực hiện nghiêm công tác minh bạch tài sản, thu nhập.

Bo Cong Thuong yeu cau minh bach tai san, thu nhap - Anh 1

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai bản kê khai, xác minh, xử lý về minh bạch tài sản , thu nhập năm 2016.

Thanh tra Bộ này sẽ làm đầu mối thanh, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo công tác minh bạch tài sản, thu nhập của Bộ Công Thương.

Năm ngoái, lương của Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam bình quân là hơn 52 triệu đồng/tháng. Còn thu nhập trước thuế cả năm của Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là 618 triệu đồng.